Brzoskwinie

Candor
Odmiana amerykańska wyhodowana w 1957r., wprowadzona do uprawy w 1965 r. Drzewo rośnie średnio silnie, jest średnio wytrzymałę na niskie temperatury. Kwiaty dzwonkowate, średniej wielkości, jasnoróżowe. Gruczołki przylistne nerkowate. Owoce o masie 90-130 g, kuliste. Skórka żółta, w 60-90% pokryta czerwonym, marmurkowym i kropkowanym rumieńcem. Miąższ jasnopomarańczowy, zwięzły, słodki, odchodzący od pestki. Owoce dojrzewa¬ją pod koniec lipca, na początku sierpnia, około 10 dni przed odmianą 'Redhaven'.

Harken
d. z. - połowa sierpnia odmiana wczesna, poch. – Kanada. Drzewo rośnie średnio silnie, tworząc dość zagęszczoną koronę. Zarówno drzewo, jak i pąki kwiatowe są odporne na mróz. Owoce duże lub bardzo duże, w większości pokryte pięknym karminowym, marmurkowym rumieńcem. Miąższ żółty, soczysty, aromatyczny, odchodzący od pestki.

Harnaś
Miejsce wyhodowania: Harrow, Ontario, Kanada
Pochodzenie:: Cresthaven x Harbinger
Wzrost: rośnie silnie, tworzy wzniosłą, zagęszczoną koronę. Kwiaty "dzwonkowate", średniej wielkości, ciemnoróżowe. Termin kwitnienia średni. Gruczołki przylistne nerkowate, duże, po 2 sztuk u nasady blaszki liściowej i na ogonku.
Zapylacze: Odmiana samopłodna i nie wymaga zapylaczy.
Owoce: średniej wielkości, o masie 90-130 g, kulistoeliptyczne, regularne, symetryczne, zagłębienie szypułkowe szerokie i głębokie. Skórka żółta, dość silnie omszona, w 70-90% pokryta czerwonym, marmurkowym i kropkowanym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, średnio zwięzły, słodkokwaskowaty, soczysty, częściowo odchodzący od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: początek/połowa sierpnia, nieco przed lub jednocześnie z odmianą Royalvee, około 10 dni przed odmianą Redhaven.
Wytrzymałość na mróz: średnio wysoka, nieco większa niż Redhaven.
Przydatność owoców: odmiana deserowa, owoce dobrze przechowują się w chłodni.

Harrow Beauty
Miejsce wyhodowania: Harrow, Ontario, Kanada
Pochodzenie:: Cresthaven x Harken
Wzrost: rośnie silnie, tworzy wzniesioną, średnio zagęszczoną koronę. kwiaty dzwonkowate, średniej wielkości, różowe. Termin kwitnienia średnio późny. Gruczołki przylistne nerkowate, średniej wielkości do dużych, liczne, po 3-5 sztuk u nasady blaszki liściowej i na ogonku.
Zapylacze: odmiana samopłodna i nie wymaga zapylaczy.
Owoce: średniej wielkości, atrakcyjne o masie 90-150 g, kuliste, nieco niesymetryczne; zagłębienie szypułkowe szerokie i średnio głębokie. Skórka żółta, krótko i słabo omszona, w 80% pokryta intensywnym, ciemnoczerwonym, kropkowanym i marmurkowym rumieńcem, Miąższ jasnopomarańczowy, zwięzły, słodko-kwaskowaty dobrze odchodzący od pestki, intensywnie buraczkowo zabarwiony przy pestce.
Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia - początek września, około15 dni po odmianie 'Redhaven'.
Wytrzymałość na mróz: średnia, porównywalna z odmianą Redhaven.
Przydatność owoców: odmiana deserowa i przetwórcza; ze względu na zabarwienie miąższu przy pestce mniej przydatna jako wkład do jogurtów. Dla uzyskania dorodnych owoców wysokiej jakości konieczne jest dokładne przerzedzenie zawiązków.

Harrow Diamond
Odmiana kanadyjska uzyskana w 1975 roku w Stacji Doświadczalnej Harrow, Ontario. Drzewo o średnio wysokiej odporności na niskie temperatury. Kwiaty różo¬wate, gruczołki przylistne owalne. Odmiana deserowa, o wczesnej porze dojrzewania. Owoce średniej wielkości, o średniej masie 80 - 120 g, kuliste, w 60 - 70 % pokryte marmurkowym, jasnoczerwo¬nym rumieńcem. Miąższ jasnopomarańczowy, odchodzący od pestki. Owoce dojrzewają pod koniec lipca.

Inka
Miejsce wyhodowania: ISK, Skierniewice. Polska
Pochodzenie:: [(622485/CIRI 5T77/ x samozapylenie lub wolne zapylenie)]
Wzrost: drzewo rośnie silnie. Kwiaty różowate, duże, różowe. Termin kwitnienia wczesny do średniego. Gruczołki przylistne nerkowate, duże, liczne, po 3-4 sztuki u nasady blaszki liściowej i na ogonku.
Zapylacze: odmiana samopłodna i nie wymaga zapylaczy.
Owoce: duże, o średniej masie 100-160g, owalne (pojedyncze owoce przekraczają masę 250g). Zagłębienie szypułkowe średnio szerokie, głębokie. Skórka ciemnożółta, z ceglastoczerwonym lub malinowym rumieńcem pokrywającym 30-50% powierzchni owocu. Miąższ żółtokremowy, minimalnie zabarwiony przy pestce, średnio zwięzły, masłowaty, dobrze odchodzący od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: Koniec sierpnia, 10-15 dni po odmianie Redhaven.
Wytrzymałość na mróz: Średnia, porównywalna do Redhaven.
Przydatność owoców: Odmiana deserowa, przydatna na przetwory.

Vigril
Miejsce wyhodowania: Vineland, Ontario, Kanada
Pochodzenie:: Veecling x NJC-95
Wzrost: rśnie średnio silnie i tworzy rozłożyste korony, Kwiaty "różowate", duże, różowe. Gruczołki przylistne mieszane nerkowate i nerkowatokuliste, średniej wielkości, nieliczne, po1-2 sztuki u nasady blaszki liściowej i na ogonku.
Zapylacze: Odmiana samopłodna i nie wymaga zapylaczy.
Owoce: śedniej wielkości lub duże, o masie 120-180g, (pojedyncze osiągają masę 250-300g), owalne, zagłębienie szypułkowe średnio szerokie i głębokie. Skórka pomarańczowa z ciemnoczerwonym marmurkowym rumieńcem pokrywającym 60-80% powierzchni owocu. Miąższ zwięzły, jasnopomarańczowy, całkowicie przylegający do pestki, kwaskowato słodki.
Dojrzałość zbiorcza: płowa sierpnia, kilka dni po odmianie Redhaven.
Wytrzymałość na mróz: śednio-wysoka do wysokiej zarówno drewna jak i pąków kwiatowych. 
Przydatność owoców: omiana przetwórcza (twardka) wykorzystywana do produkcji kompotów i mrożenia, przydatna do sałatek owocowych i konsumpcji w stanie świeżym. Owoce dobrze przechowują się w chłodni. Ze względu na jędrny i nieznacznie mięknący miąższ dobre do dłuższego obrotu towarowego.

Redhaven
d. z. - koniec sierpnia odmiana średniowczesna, poch. – USA. Owoc duży, kulisty, regularny, pokryty silnym jaskrawoczerwonym, marmurkowatym i kropkowanym rumieńcem, o masie 100-160g. Miąższ żółto - pomarańczowy, słabo włóknisty, jędrny, słodkokwaskowaty, bardzo soczysty. Dobrze odchodzi od pestki. Odmiana samopłodna.