Czereśnie

Vega
Miejsce wyhodowania: Kanada
Pochodzenie:: 'Bing' x 'Victor'
Wzrost: Drzewo rośnie silnie, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Tworzy luźną koronę z potężnymi konarami wzniesionymi do góry. Słabo się rozgałęzia i dlatego wymaga dość silnego cięcia.
Zapylacze: 'Karesova', 'Büttnera Czerwona','Hedelfińska'.
Odmiany zapylane: 'Rivan', 'Burlat', 'Karesova', 'Wczesna Riversa' 'Vanda', 'Büttnera Czerwona', 'Merton Premier', 'Techlovan®', 'Ulster'.
Plonowanie: Średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie.
Owoce: Duży (7,5-10 g), szerokosercowaty. Skórka jasnożółta, pokryta karminowym rumieńcem który obejmuje ponad 75% powierzchni owocu. Miąższ jasnożółty, soczysty, bardzo smaczny. Owoce są bardzo podatne na pękanie i gnicie w czasie deszczu. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: II lub III dek. czerwca, zależnie od warunków klimatycznych.
Wytrzymałość na mróz: Duża.
Podatność na choroby: Na większość chorób mało podatna, wrażliwa na moniliozę.
Przydatność owoców: Deserowa i przetwórcza.

Regina
Miejsce wyhodowania: Niemcy
Pochodzenie:: Schneidera Późna x Rube
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy zgrabną, średnio zagęszczoną koronę z szerokimi kątami rozwidleń.
Zapylacze: Sam, Schneidera Późna, Hedelfińska, Bianca.
Odmiany zapylane: Techlovan®.
Plonowanie: średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje regularnie i umiarkowanie obficie.
Owoce: duży lub bardzo duży (8-9g), w sprzyjających warunkach może osiągać masę powyżej 10 g. Kształt owocu szerokosercowaty, niekiedy lekko wydłużony, o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku. Skórka czerwona, a w pełnej dojrzałości ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasno-czerwony, chrząstkowaty, soczysty, smaczny. Owoce niepodatne na pękanie. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: II - III dek. lipca.
Wytrzymałość na mróz: średnia do dużej.
Podatność na choroby: mało podatna na choroby grzybowe i bakteryjne, ale łatwiej niż inne odmiany ulega wirusom. 
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza.

Kordia
Miejsce wyhodowania: Czechy
Pochodzenie:: nieznane
Wzrost: drzewo w pierwszych latach po posadzeniu rośnie silnie, a w pełni owocowania - średnio silnie. Tworzy szeroką, stożkowatą koronę.
Zapylacze: Sam, Van, Schneidera Późna, Hedelfińska, Heidegger.
Odmiany zapylane: Van, Hedelfińska.
Plonowanie: wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i dość regularnie.
Owoce: duży lub bardzo duży (8-10 g), sercowaty, wydłużony. Skórka karminowoczerwona z brązowym odcieniem i jasnymi punktami. W gorące lata nie należy pozostawiać owoców zbyt długo na drzewie, gdyż skórka staje się czarna i przez to mniej atrakcyjna. Owoce średnio podatne na pękanie. Transport znoszą bardzo dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: II dek. lipca.
Wytrzymałość na mróz: mała, pąki kwiatowe wrażliwe na wiosenne przymrozki.
Podatność na choroby: mała
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza

Sam
Miejsce wyhodowania: Kanada
Pochodzenie:: Siewka z wolnego zapylenia czereśni 'V-160140' otrzymanej wcześniej z wolnego zapylenia odmiany 'Windsor'
Wzrost: drzewo początkowo rośnie średnio silnie, a w następnych latach silnie, tworzy kształtną, dość luźną koronę z wyraźnie dominującym przewodnikiem.
Zapylacze: Van, Schneidera Późna, Bing, Hedelfińska, Lambert.
Odmiany zapylane: Hedelfińska, Kordia , Oktavia , Rainier, Sylvia , Techlovan®, Regina.
Plonowanie: średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, początkowo owocuje średnio obficie, a w latach późniejszych - obficie, regularnie.
Owoce: duży (7,5 g), szerokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, w pełnej dojrzałości prawie czarna, błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, o przeciętnym smaku z lekką goryczką, która zanika w pełnej dojrzałości. Owoce niepodatne na pękanie. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: I dek. lipca.
Wytrzymałość na mróz: duża
Podatność na choroby: mała
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza.

Burlat
Miejsce wyhodowania: Francja
Pochodzenie:: nieznane
Wzrost: dzewo rośnie bardzo silnie, tworzy dość gęstą o mocnej konstrukcji koronę z konarami wzniesionymi ku górze.
Zapylacze: Vega, Wczesna Riversa, Van, Stark Hardy Giant, Jaboulay, Rainier.
Odmiany zapylane: Rivan,Wczesna Riversa, Van, Merton Premier, Rainier, Vanda.
Plonowanie: w kres owocowania wchodzi późno, plonuje obficie i corocznie.
Owoce: duży (6,5-7g), szerokosercowaty, spłaszczony i lekko pofałdowany przy szypułce. Skórka purpurowoczerwona, lśniąca, w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, bardzo smaczny. Owoce dość podatne na pękanie, dobrze znoszą transport.
Dojrzałość zbiorcza: I dek. czerwca.
Wytrzymałość na mróz: duża.
Podatność na choroby: mała.
Przydatność owoców: deserowa.

Hudson
Odmiana hodowli amerykańskiej o bardzo późnej porze dojrzewania owoców. Drzewo rośnie silnie, późno wchodzi w okres owocowania, plonuje średnio obficie. Owoce duże lub średniej wielkości o masie 7,0-7,5 g. Skórka ciemnoczerwona z połyskiem. Miąższ czerwony, bardzo jędrny (chrząstka). Podatność owoców na pękanie: mała do średniej. 'Hudson' jest odmianą interesującą ze względu na bardzo późną porę dojrzewania owoców, która przypada najpóźniej ze wszystkich znanych i opisanych odmian. Cecha ta powinna być wykorzystywana w programach hodowli nowych, późnych odmian.

Karina
Pochodzenie. Niemiecka czereśnia powstała ze skrzyżowania 'Schneidera Późna' x 'Rube'
Drzewo. Rośnie silnie. Tworzy rozłożystą, szerokostożkowatą koronę. Pędy jed¬noroczne średniej grubości i długości. Przetchlinki niezbyt liczne. Pąki wege¬tatywne stożkowate, lekko odstające od pędu. Liście średniej wielkości, sze-rokoowalne, bez połysku. Ogonek liściowy dość krótki. Miodniki ciemnoczer¬wone, występują najczęściej po dwa na ogonku liściowym. W okres owocowania wchodzi wcześnie, w 3-4 roku po posadzeniu. Plonuje obficie i regularnie. Wy¬trzymałość na mróz i podatność na choroby jest w toku badań. Zapylacze: Alma', 'Bianca', 'Sam'.
Owoce. Duże, o masie 7,5-9,0 g, szerokosercowate. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, aromatyczny, smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka dość długa (ok. 45 mm), średniej grubości, zielona, lekko ordzawiona. Dojrzewanie owoców. Siódmy tydzień dojrzewania czereśni.

Merchant
Odmiana angielska. Jest siewką z wolnego zapylenia 'Merton Glory'.
Drzewo. Rośnie średnio silnie. Tworzy szeroką, rozłożystą koronę o konarach odchodzących od pnia pod szerokim kątem. W okres owocowania wchodzi wcześnie, plonuje bardzo obficie. Ma skłonność do zawiązywania nadmiernej liczby zawiązków, co powoduje drobnienie owoców. Wytrzymałość na mróz i podatność na choroby nie jest jeszcze poznana. Zapylacze: jeszcze nie są znane.
Owoce. Średniej wielkości lub duże, o masie 6,0-7,5 g. Skórka ciemnoczerwona, a owoców bardzo dojrzałych prawie czarna, lśniąca. Miąższ czerwony, dość twardy, bardzo smaczny.
Dojrzewanie owoców. Według danych angielskich przypada na piąty tydzień doj¬rzewania czereśni, 15 dni po odmianie 'Burlat'.
Przydatność odmiany. Jeszcze nie jest dobrze poznaną odmianą. Przydatność do uprawy w Polsce nie była jeszcze badana.

Newstar
Odmiana wyhodowana w Summerland w Kanadzie ze skrzyżowa¬nia 'Van' x 'Stella'.
Drzewo. Rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, dobrze rozgałęzioną koronę. Wcześnie wchodzi w owocowanie. Plonuje regularnie i obficie. Wytrzymałość na mróz i choroby jest w toku badań. Odmiana samopłodna. Owoce. Duże lub bardzo duże, o średniej masie 8,5-9,5 g. Kształt nerkowaty. Skórka purpurowoczerwona, błyszcząca. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, o do¬skonałym smaku. Szypułka średniej długości, najczęściej ok. 40 mm. Pestka wy-jątkowo mała, kulista.
Dojrzewanie owoców. Szósty tydzień dojrzewania czereśni. Przydatność odmiany. Nowa, wielkoowocowa i samopłodna odmiana, której przydatność do uprawy w Polsce jest w toku badań, pierwsze wyniki są optymi¬styczne.

Oktavia
Odmiana niemiecka, otrzymana w wyniku krzyżowania 'Schnei¬dera Późna' x R 57/35'.
Drzewo. Rośnie średnio silnie. Tworzy zagęszczoną koronę z dużą liczbą drob¬nych gałęzi. Wcześnie wchodzi w okres owocowania i dość dobrze plonuje. Wy¬trzymałość na mróz i podatność na choroby - w toku badań. Zapylacze: 'Sam', 'Schneidera Późna'.
Owoce. Średniej wielkości lub duże, o masie 7,5-8,0 g, owalne. Skórka mahonio-woczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, smaczny. Sok bordowoczerwony. Pestka stosunkowo duża, wy¬dłużona. Szypułka dość długa, średniej grubości, jasnozielona. Dojrzewanie owoców. Owoce dojrzewają nierównomiernie na przełomie szóste¬go i siódmego tygodnia dojrzewania czereśni.
Przydatność odmiany. Stosunkowo nowa odmiana o późnej porze dojrzewania owoców i dobrej plenności drzew. Pod względem jakości owoców nie dorównu¬je jednak odmianom 'Regina' i 'Kordia'.

Rainier
Miejsce wyhodowania: USA
Pochodzenie:: Bing x Van
Wzrost: drzewo rośnie dość silnie, tworzy koronę mocnej konstrukcji z konarami wzniesionymi do góry.
Zapylacze: Burlat, Van, Stark Hardy Giant, Ulster, Sam, Bing. 
Odmiany zapylane: Burlat, Sylvia, Van.
Plonowanie: średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie, corocznie.
Owoce: duży (7,5-8,5 g), szerokosercowaty lub nerkowaty. Skórka jasnożółta, w pełnej dojrzałości pokryta jaskrawoczerwonym rumieńcem. Miąższ kremowy, chrząstkowaty, soczysty, bardzo słodki, smaczny. Owoce niepodatne na pękanie i wytrzymałe na transport.
Dojrzałość zbiorcza: I -II dek. lipca, zależnie od warunków klimatycznych.
Wytrzymałość na mróz: duża
Podatność na choroby: średnia
Przydatność owoców: deserowa, przetwórcza, na susz.

Sylvia
MIEJSCE WyHODOWANIA: Kanada
POCHODZENIE: Lambert Compact x Van
WZROST: drzewo rośnie słabo, tworzy małą, zwartą koronę, prawie „compact”
ZAPyLACZE: Sam, Rainier, Sunburst
ODMIANy ZAPyLANE: Regina
PRZECHOWyWANIE OWOCóW: kilka tygodni w chłodni
WyTRZyMAłOść NA MRóZ: w trakcie badań
PODATNOść NA CHOROBy: w trakcie badań
PRZyDATNOść OWOCóW: deserowa.
OWOC: o masie 8,5-10 g z małą pestką. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ zwarty, twardy, typowa chrząstka.
 
Summit
Miejsce wyhodowania: Kanada
Pochodzenie:: Van x Sam
Wzrost: drzewo rośnie dość silnie, tworzy kształtną koronę o mocnej konstrukcji.
Zapylacze: Van, Lapins, Bing, Hedelfińska, Lambert.
Odmiany zapylane: Hedelfińska.
Plonowanie: wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i obficie.
Owoce: bardzo duży (9-10 g) szerokosercowaty. Skórka jasnoczerwona, w pełnej dojrzałości ciemno-czerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, winnosłodki, bardzo smaczny. Owoce są średnio podatne na pękanie. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: III dek. czerwca - I dek. lipca. Jeśli nie ma opadów owoce mogą długo pozostawać na drzewie.
Wytrzymałość na mróz: duża
Podatność na choroby: mała
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza.

Sunburst
Pochodzenie: 'Van' x'Stella'. Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada. Drzewo - rośnie średnio silnie. Tworzy dość zwartą, zagęszczoną koronę o ko¬narach wzniesionych do góry. Wcześnie wchodzi w owocowanie i plonuje obficie. Wytrzymałość na mróz i podatność na choroby są badane. Zapylacze: Odmiana samopłodna i dobry zapylacz dla wielu odmian. Owoc - duży lub bardzo duży, o masie około 8-8,5 g, w sprzyjających warun¬kach jeszcze większy, kulisty lub lekko wydłużony, skórka czerwona, w pełnej dojrzałości purpurowa - miąższ czerwony, soczysty, smaczny, dość miękki - pestka średniej wielkości, prawie kulista, szypułka dość długa, 40-45 mm, zielona. Zbiór owoców: w końcu piątego lub na początku szóstego tygodnia dojrze¬wania czereśni. Podatność na raka bakteryjnego: jest badana. Wrażliwość owoców na pękanie: średnia. Polecane podkładki: siewka czereśni ptasiej, czereśnia F 12/1. Właściwości użytkowe: odmiana interesująca ze względu na wyjątkowo atrakcyjne, duże owoce. W Polsce jej przydatność do uprawy jest w początkowym etapie badań. Z literatury dochodzą sygnały, że owoce są zbyt miękkie, łatwo się odgniatają i bardzo źle znoszą transport.

Sweetheart
Nowa odmiana o późnej porze dojrzewania owoców otrzymana w Summerland w Kanadzie w wyniku skrzyżowa¬nia czereśni 'Van'x'Newstar'. Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, zagęszczoną koronę z licznymi pędami owoconośnymi. Szybko wchodzi w okres owocowania i obficie plonuje. Kwitnie wcześnie. Wy¬trzymałość na mróz i podatność na choroby jest aktualnie badana w doświadczeniach Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Owoce są duże lub bardzo duże, przeciętnie o masie 8,0-9,0 g. Skórka ciemnoczerwona, z połyskiem. Miąższ jędrny, chrząstkowaty o bardzo dobrym smaku. Dojrzewanie owoców przypada w ósmym tygodniu, równocześnie z Reginą lub nieco później. 'Sweetheart' jest obiecującą czereśnią późnej pory dojrzewania. W warunkach Polski obserwuje się jednak dość dużą podatność owoców na pękanie w czasie opadów deszczu. Zapylacze: odmiana samopłodna.

Techlovan
Miejsce wyhodowania: Czechy
Pochodzenie:: Van x Kordia
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie, tworzy kulistą, średnio zagęszczoną koronę z licznymi krótkopędami.
Zapylacze: Oktavia,Stella,Sam,Regina,Vega,Büttnera Czerwona.
Odmiany zapylane: nie badano.
Plonowanie: bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje obficie i corocznie.
Owoce: duży (8-10 g), kulistosercowaty. Skórka średniej grubości, ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ twardy, ciemnoczerwony z jasnymi żyłkami, chrząstkowaty i bardzo smaczny. Owoce bardzo podatne na pękanie i gnicie w czasie deszczu. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: II lub III dek. czerwca, zależnie od warunków klimatycznych.
Wytrzymałość na mróz: średnia
Podatność na choroby: średnia
Przydatność owoców: deserowa

Wanda
Miejsce wyhodowania: Czechy
Pochodzenie:: Van x Kordia
Wzrost: drzewo rośnie średnio silnie lub słabo, początkowo tworzy kulistą koronę, później bardziej rozłożystą i zagęszczoną.
Zapylacze: Karesova,Burlat, Van, Stella, Vega,Büttnera Czerwona.
Odmiany zapylane: Karesova
Plonowanie: bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje obficie i corocznie.
Owoce: duży (7-8 g), kulisty, spłaszczony na wierzchołku. Skórka żywoczerwona, a w pełnej dojrzałości mahoniowobrązowa, błyszcząca. Miąższ czerwony, zwarty, chrząstkowaty, smaczny. Owoce są nie podatne na pękanie i dobrze znoszą transport.
Dojrzałość zbiorcza: II dek. czerwca.
Wytrzymałość na mróz: duża
Podatność na choroby: średnia
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza.

Lapins
Miejsce wyhodowania: Van x Stella
Pochodzenie:: Kanada
Wzrost: drzewo rośnie umiarkowanie silnie, tworzy zwartą koronę o konarach wzniesionych pionowo do góry.
Zapylacze: odmiana samopłodna.
Odmiany zapylane: Summit.
Plonowanie: wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie, corocznie.
Owoce: duży (8,5 g), nerkowaty, spłaszczony na wierzchołku. Skórka początkowo pomarańczowoczerwona, później żywoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, soczysty, bardzo smaczny. Owoce średnio podatne na pękanie. Transport znoszą dobrze.
Dojrzałość zbiorcza: I - II dek. lipca, zależnie od warunków klimatycznych.
Wytrzymałość na mróz: średnia do małej.
Podatność na choroby: średnia.
Przydatność owoców: deserowa i przetwórcza.

Rita
Wczesna nowa odmiana czereśni. Ma wyśmienity termin zbioru-kilka dni przed odmianą Burlat i pod względem wielkości i jakości owocu nic jej nie ustępując.

Wera
Nowa, bardzo wartościowa czereśnia otrzymana Węgrzech w wyniku skrzyżowania odmiany 'Ljana' (syn. szenskaja 6') x 'Van'. Drzewo rośnie średnio silnie. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, kwitnie wcześnie. Owoce są bardzo duże i atrakcyjne o średniej  masie 9,0-10,0 g, kulistospłaszczone. Miąższ twardy (chrząstka), czerwony. Skórka cienka, ciemnoczerwona, z połyskiem. Sok czerwony. Szypułka dość długa, wiotka. Pestka średniej wielkości. Owoce mało podatne na pękanie i gnicie w czasie deszczu. 'Vera' od kilku lat znajduje się w badaniach ISK w Skierniewicach i wydaje się, że będzie miała uznanie wśród polskich producentów i konsumentów. Jeśli potwierdzi się opinia o małej podatności jej owoców na pękanie, wówczas będzie stanowiła poważną konkurencję dla odmiany'Vanda, która dojrzewa w podobnym terminie. Zapylacze: 'Burlat, 'Vega, 'Walerij Czkałow'. 
 
Korvik
Obcopłodna odmiana hodowli cze­skiej. Jest plenna, a jej owoce dojrzewają około 7 dni przed 'Kordią' i wykazują duże podobieństwo do jej owoców. Osiągają średnicę 26-30mm i są mało po­datne na pękanie.

Samba (Sumste)
Odmiana hodowli kana­dyjskiej. Jej drzewo kwitnie bardzo wcześnie. Jest to od­miana obcopłodna. Cechuje ją średnia do dobrej pro­duktywność. Jej owoce dojrzewają 14 dni przed odmianą xKordia', są ciemnoczerwone, o średnicy 28-30 mm. Są one mało podatne na pękanie.

Staccato
Jest najpóźniejszą z odmian. Dojrzewa około 10 dni po odmianie Regina. Potencjał tej odmiany jest duży: szybko wchodzi w okres owocowania, dobrze plonuje, owoce są dobrej jakości, osiągające mase w granicach 12-14g.